Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora činnosti neziskových organizací

Podpora činnosti neziskových organizací 2023

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

Charakteristika dotačního programu:

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

Výše dotace:

2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.02.2023 - 28.02.2023 - podávání žádostí o dotace

30.06.2023 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2024 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Příjemce projekt částka pozn.
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk DOVYBAVENÍ A OPRAVY PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK 17 000 smouva
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk PROVOZNÍ NÁKLADY PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK 21 000 smlouva
Fotoklub Nepomuk z.s. FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2023 5 000 smlouva
Fotoklub Nepomuk z.s. VÝSTAVNÍ ČINNOST 2023 10 000 smlouva
Němejcův Atelier „K“ z.s. NEPOMUCKÝ ROK V OBRAZECH 4 000 smlouva
Němejcův Atelier „K“ z.s. VÝTVARNÉ AKTIVITY NĚMEJCOVA ATELIERU „K“ Z.S. V ROCE 2023 5 000 smlouva
Nepal, z.s. OBNOVA HUDEBNÍ APARATURY 10 000 smlouva
KČT, odbor Nepomuk ČINNOST KČT, ODBOR NEPOMUK 6 000 smlouva
Šachový klub Dvorec, z.s. PROVOZ HRACÍ MÍSTNOSTI A REPREZENTATIVNÍ DRESY 11 000 smlouva
Fotbalový klub Nepomuk z.s. FK NEPOMUK - ÚDRŽBA TRAVNATÉ HRACÍ PLOCHY 38 000 smlouva
Český svaz včelařů, o.s. - ZO ČSV Nepomuk PODPORA VČELAŘSKÉHO SEMINÁŘE A VČELAŘSKÉHO SPOLKU 4 000 smlouva
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk NÁKUP PRACOVNÍCH STEJNOKROJŮ - VYCHÁZKOVÝCH UNIFOREM A JEJICH SOUČÁSTÍ 6 500 smlouva
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk NÁKUP VYBAVENÍ DO KLUBOVNY SDH 3 000 smlouva
SH ČMS - Sbor Dobrovolných Hasičů Dvorec NÁKUP VYCHÁZKOVCH UNIFOREM PRO ČLENY SBORU 6 500 smlouva
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU MO NEPOMUK V ROCE 2023 20 000 smlouva
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk POŘÍZENÍ VYBAVENÍ K CHOVU A ODLOVU RELIÉFNÍCH DRUHŮ RYB 18 000 smlouva
Pro Nepomuk, z.s. PODPORA ČINNOSTI CHODU FLORBALOVÉHO TÝMU FALCONS NEPOMUK 8 000 smlouva
Pro Nepomuk, z.s. REVITALIZACE BÝVALÉHO ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ V MYSLIVECKÉ ULICI 11 000 smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s. ČINNOST TJ SLAVOJ DVOREC V ROCE 2023 22 000 smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s. REKONSTRUKCE VNĚJŠÍCH OMÍTEK TĚLOCVIČNY, VNITŘNÍ PROSTOR FOTBALOVÝCH KABIN A ZAVLAŽOVÁNÍ HŘIŠTĚ - V. ETAPA 16 000 smlouva
Pšeničky z.s. PODPORA ČINNOSTI LIDOVÉHO SOUBORU PŠENIČKY 8 000 smlouva
Pšeničky z.s. POŘÍZENÍ ZVUKOVÉ APARATURY PRO SOUBOR PŠENIČKY 8 000 smlouva
TJ Sokol Nepomuk ÚDRŽBA A PROVOZ SOKOLSKÉHO AREÁLU 20 000 smlouva
TJ Sokol Nepomuk ČINNOST TENISOVÉHO ODDÍLU 18 000 smlouva
Matice svatého Jana Nepomuckého, z.s. KLIPRÁMY VELIKOSTI A1 PRO PREZENTACI 6 000 smlouva
Automoto klub Nepomuk v AČR ČINNOST AMK NEPOMUK V ROCE 2023 18 000 smlouva
Automoto klub Nepomuk v AČR REKONSTRUKCE KLUBOVNY AMK 20 000 smlouva