Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora činnosti neziskových organizací

Podpora činnosti neziskových organizací 2023

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

Charakteristika dotačního programu:

Cílem dotačního programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

Výše dotace:

2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.02.2023 - 28.02.2023 - podávání žádostí o dotace

30.06.2023 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2024 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Příjemce dotace Název projektu výše dotace v Kč