Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora činnosti spolků a neziskových organizací 2024

Podpora činnosti spolků a neziskových organizací 2024

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

Charakteristika dotačního programu:

Cílem programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a nestátních neziskových organizací, které působí a mají sídlo ve městě Nepomuku.

Možní žadatelé:

Spolek a nestátní nezisková organizace působící a se sídlem na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

Výše dotace:

2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.02.2024 - 29.02.2024 - podávání žádostí o dotace

30.06.2024 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2025 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

 

příjemce projekt částka pozn.
Nepal, z.s. OBNOVA A MODERNIZACE HUDEBNÍ APARATURY 11 000 smlouva
ZO Českého zahrádkářského svazu Dvorec PODPORA ČINNOSTI SPOLKŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 7 000 smlouva
Němejcův Atelier „K“ z.s. TVŮRČÍ ROK 2024 V NĚMEJCOVĚ ATELIERU „K“ Z.S.  6 500 smlouva
KČT, odbor Nepomuk ČINNOST KČT, ODBOR NEPOMUK 7 500 smlouva
Pro Nepomuk, z.s. REVITALIZACE BÝVALÉHO ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ V MYSLIVECKÉ ULICI, REVIZE HERNÍCH PRVKŮ HŘIŠTĚ NA DANÍČKÁCH 9 500 smlouva
Pro Nepomuk, z.s. PODPORA ČINNOSTI CHODU FLORBALOVÉHO TÝMU FALCONS NEPOMUK 4 000 smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorec NÁKUP VYCHÁZKOVÝCH UNIFOREM PRO ČLENY SBORU 5 000 smlouva
Fotbalový klub Nepomuk z.s. FK NEPOMUK - ÚDRŽBA TRAVNATÉ HRACÍ PLOCHY 37 000 smlouva
Český svaz včelařů, o.s. - ZO ČSV Nepomuk PODPORA VČELAŘSKÉHO SEMINÁŘE A VČELAŘSKÉHO SPOLKU 3 500 smlouva
Fotoklub Nepomuk z.s. FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP 2024 8 000 smlouva
Fotoklub Nepomuk z.s. VÝSTAVNÍ ČINNOST 2024 8 000 smlouva
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk NÁKUP PRACOVNÍCH STEJNOKROJŮ - VYCHÁZKOVÝCH UNIFOREM A JEJICH SOUČÁSTÍ 7 000 smlouva
Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk NÁKUP VYBAVENÍ DO KLUBOVNY SDH 3 000 smlouva
Matice svatého Jana Nepomuckého z.s. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO VÝTVARNÉHO PROJEVU SVATOJÁNSKÉ MOSTY - 2.ROČNÍK 9 000 smlouva
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk PROVOZNÍ NÁKLADY PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK 18 000 smlouva
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk DOVYBAVENÍ A OPRAVY PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK 19 000 smlouva
Automoto klub Nepomuk v AČR ČINNOST AMK NEPOMUK V ROCE 2024 19 000 smlouva
Automoto klub Nepomuk v AČR REKONSTRUKCE KLUBOVNY AMK 18 000 smlouva
Pšeničky z.s. PODPORA ČINNOSTI LIDOVÉHO SOUBORU PŠENIČKY 9 000 smlouva
Pšeničky z.s. DOPLNĚNÍ KROJŮ PRO SOUBOR PŠENIČKY 9 000 smlouva
TJ Sokol Nepomuk ČINNOST TENISOVÉHO ODDÍLU 19 000 smlouva
TJ Sokol Nepomuk ÚDRŽBA A PROVOZ SOKOLSKÉHO AREÁLU 18 000 smlouva
ČRS, z.s., místní organizace Nepomuk PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU A CELOROČNÍ PRÁCE RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU MO NEPOMUK  37 000 smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s. ČINNOST TJ SLAVOJ DVOREC V ROCE 2024 19 000 smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s. REKONSTRUKCE VNĚJŠÍCH OMÍTEK TĚLOCVIČNY, VNITŘNÍ PROSTOR FOTBALOVÝCH KABIN A ZAVLAŽOVÁNÍ HŘIŠTĚ - VI. ETAPA 18 000 smlouva
Šachový klub Dvorec, z.s. PROVOZ HRACÍ MÍSTNOSTI A DOPLNĚNÍ ŠACHOVÉHO MATERIÁLU 11 000 smlouva