Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora činnosti spolků a neziskových organizací 2024

Podpora činnosti spolků a neziskových organizací 2024

Administrátor:

Ing. Jaroslav Somolík

Charakteristika dotačního programu:

Cílem programu je rozvoj místního spolkového života a občanské společnosti. Program je proto určen na podporu činnosti spolků a nestátních neziskových organizací, které působí a mají sídlo ve městě Nepomuku.

Možní žadatelé:

Spolek a nestátní nezisková organizace působící a se sídlem na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše dvě žádosti.

Výše dotace:

2.000 - 45.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 340.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.02.2024 - 29.02.2024 - podávání žádostí o dotace

30.06.2024 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2025 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Příjemce projekt částka pozn.