Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk

Testování webu

Komise rozvoje a investic

Komise je poradním a iniciativním orgánem Rady města v otázkách hospodářství, rozvoje města a strategického plánování, dotací, veřejných zakázek, investic a podnikání.