Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Strategický plán města - tematické pracovní skupiny - pozvánka na první jednání

Strategický plán města - tematické pracovní skupiny - pozvánka na první jednání

Práce na přípravě Strategického plánu rozvoje města Nepomuk, tedy dokumentu, jenž by měl najít a definovat prioritní témata, projekty a investice, kterými by se měla městská samospráva v následujícím desetiletí zabývat, jsou v plném proudu. Bylo dokončeno dotazníkové šteření, proběhlo první plánovac

Součástí analytické části přípravy strategického plánu je i existence čtyř oborových pracovních skupin, kde budou podrobněji diskutována věcně příslušná témata. Zaměření těchto skupin, či spíše "kulatých stolů", je relativně široké. První skupina "Místní ekonomický rozvoj a cestovní ruch" bude zaměřena na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem, podporu malého a středního podnikání, propagaci ekonomického potenciálu města a příliv investic do města, rozvoj, marketing a řízení cestovního ruchu a další příbuzná témata. Druhá "Infrastruktura a životní prostředí" se bude věnovat rozvoji dopravní, energetické, vodohospodářské i další technické infrastruktury města, kvalitě veřejných prostranství, péči o zeleň a ochraně životního prostředí, odpadovému hospodářství a podobně. Třetí "Kvalita života a lidské zdroje" se zaměří na věnované zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání, kulturu, sport a volnočasové aktivity, kvalitu bydlení a veřejných prostranství či bezpečnost. Poslední skupina "Správa města" bude sledovat zejména fungování městského úřadu, zvýšení kvality veřejné správy, zavádění prvků good governance, rozvoj e-governance nebo také zvýšení kvality procesů územního plánování. Součástí práce této skupiny je v neposlední řadě také problematika meziobecní spolupráce. 

Zveme všechny občany, které daná témata zajímají nebo k nim mají odborně blízko, k účasti na příslušných pracovních skupinách. Jednání každé pracovní skupiny se uskuteční třikrát v průběhu následujících pěti měsíců. Délka každého jednání bude nanejvýše dvě hodiny. Udělejte si čas a napomozte harmonickému a smysluplnému rozvoji našeho města.

Termíny prvních jednání pracovních skupin jsou stanoveny takto:
Místní ekonomický rozvoj a cestovní ruch - středa 24. května 2017 od 18:00 ve stodole rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku (nám. A. Němejce 129).
Infrastruktura a životní prostředí - středa 24. května 2017 od 18h v zasedací síni Městského úřadu v Nepomuku (1. patro dveře č. 11).
Kvalita života a lidské zdroje - čtvrtek 25. května 2017 od 18:00 ve stodole rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku (nám. A. Němejce 129).
Správa města - čtvrtek 25. května 2017 od 18:00 v zasedací síni Městského úřadu v Nepomuku (1. patro dveře č. 11).

Datum vložení: 22. 5. 2017 20:34
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2022 20:35