Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk

Veřejná vyhláška-oznámení-Návrh ÚP Nekvasovy

Číslo jednací: VŽP/3901/2022-VaR

Číslo spisu: MÚ/VŽP/1438/21

Datum sejmutí: 9. 11. 2022 Zodpovídá: Petra Mašková