Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Krizové řízení a ochrana obyvatel

Krizovým řízením rozumíme souhrn řídících činností orgánů krizového řízení, zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Rady, tipy, informace a prevence při krizových situacích

V souvislosti s  informováním obyvatelstva na přípravu a  prevenci řešení různých mimořádných událostí je nadále na internetových stránkách města Nepomuk umístěn informační systém Záchranný kruh – https://www.zachranny-kruh.cz. Informační systém nabízí nejen přehledné zobrazení důležitých rada informací týkajících se rizik a mimořádných událostí (např. evakuace, evakuační zavazadlo, příprava rodiny na krizové situace, tísňová volání, povodně, sesuvy půdy, havárie s únikem nebezpečných látek, pády z výšky, tonutí atd.), ale i zobrazení aktuálních výstrah ČHMI v našem kraji.
Každá rada či informace je přímo provázaná na interaktivní vzdělávací kurzy. Rodiče s dětmi se zábavnou formou dozví, jaká případná  nebezpečí hrozí a jak na ně reagovat. Tento systém je  určen pro všechny věkové skupiny obyvatel.

COVID-19 (koronavirus)

Povodňový plán Plzeňského kraje

 

Ministerstvo vnitra zprovoznilo nový web o migraci

Ministerstvo vnitra dnes, v pondělí 7. září 2015, zprovoznilo nové webové stránky o migraci. Na novém portálu najde veřejnost, novináři i státní správa řadu aktuálních statistik, informace o integraci cizinců, tiskové zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační politiky týkají. 

Na webu www.mvcr.cz/migrace je též možno nalézt rozsáhlý slovníček pojmů, odpovědi na často kladené dotazy nebo nejdůležitější kontakty na resortní odbor azylové a migrační politiky. Odbor tisku a PR bude webový portál i nadále rozvíjet.

Resort vnitra chce zprovozněním webu vyvrátit rozličné mýty, které ve společnosti kolují, a uvádět informace na pravou míru. „Nechceme šířit paniku, ale naopak lidi uklidnit. Jsem přesvědčen, že naše republika situaci zvládá a je připravena ji zvládnout i v budoucnu,“ deklaroval ministr vnitra Milan Chovanec a připomněl, že například po internetu se šíří různé, v uvozovkách zaručené zprávy. „Chceme dát občanům jasnou a zřetelnou informační bázi,“ okomentoval Chovanec vznik nového portálu. „Zprávy chceme uvolňovat hned, jakmile to bude možné, aby občané České republiky věděli, jaká je situace, co se v daný den událo, kolik migrantů přišlo a jaký je například stav v našich uprchlických zařízeních,“ dodal ministr vnitra.

Ze základní stránky nového webu je navíc možné přejít přímo na weby Služby cizinecké policie nebo Správy uprchlických zařízení. Ministerstvo vnitra bude stránky dále aktivně rozšiřovat o aktuální zprávy a informace.

Jaroslav Hanzlík, referent krizového řízení, MěÚ Nepomuk