Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora kulturních akcí

Podpora kulturních akcí 2024

Administrátor:

Ing. Petra Šašková

Charakteristika dotačního programu:

Cílem programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

Možní žadatelé:

Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

Výše dotace:

2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.02.2024 - 29.02.2024 - podávání žádostí o dotace

30.06.2024 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2025 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Žadatel Název projektu schválená dotace pozn.