Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora kulturních akcí

Podpora kulturních akcí 2023

Administrátor:

Ing. Petra Šašková

Charakteristika dotačního programu:

Cílem programu je oživení kulturního dění ve městě Nepomuku. Grantový program je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

Možní žadatelé:

Fyzické a právnické osoby působící na území města Nepomuk.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

Výše dotace:

2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.02.2023 - 28.02.2023 - podávání žádostí o dotace

30.06.2023 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2024 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Žadatel Název projektu schválená dotace pozn.
Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s. OVČÁCKÉ SLAVNOSTI NEPOMUK 5 000 smlouva
Matice Svatého Jana Nepomuckého KONCERTY "GOTICKÁ DUCHOVNÍ HUDBA DOBY JOHÁNKA Z POMUKU" a "SEDM POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELOVÝCH NA KŘÍŽI" 12 000 smlouva
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk KULTURNÍ AKCE PIONÝRSKÉ SKUPINY NEPOMUK 9 000 smlouva
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Nepomuk PIONÝRSKÝ BÁL 8 000 smlouva
Nepal, z.s. NEFESTÍK *23 18 000 smlouva
Nepal, z.s. ZELENOHORSKÉ VINOBRANÍ 2023 12 000 smlouva
Nepal, z.s. POUŤ NA POŠTĚ 5 000 smlouva
Nepomucké kuchařinky, z.s. NEPOMUCKÁ HNĚTÝNKA XVIII. 10 000 smlouva
TJ Slavoj Dvorec, z.s. DĚTSKÝ DEN NA STADIONU VE DVORCI 12 000 smlouva
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA HASIČSKÉ STANICI 4 000 smlouva
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk DĚTSKÝ DEN ANEB S HASIČI HURÁ DO ŠKOLY 11 000 smlouva
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk PÁLENÍ ČARODĚJNIC 4 000 smlouva
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorec POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ 10 000 smlouva