Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora sportovních akcí

Podpora sportovních akcí 2023

Administrátor:

Mgr. Jana Berkovcová

Charakteristika dotačního programu:

Cílem programu je rozvoj sportovních aktivit. Dotační program je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží pořádaných ve městě Nepomuku a jeho nejbližším okolí.

Možní žadatelé:

Nestátní neziskové organizace a další právnické osoby se sídlem na území města Nepomuku.

Jeden žadatel může podat v tomto programu nejvýše tři žádosti.

Výše dotace:

2.000 - 20.000 Kč. Maximálně 80% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 120.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.02.2023 - 28.02.2023 - podávání žádostí o dotace

30.06.2023 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2024 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Žadatel Název projektu schválená dotace pozn.