Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2023

Administrátor:

Mgr. Jana Berkovcová

Charakteristika dotačního programu:

Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací.

Cílem programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny.

Možní žadatelé:

Neziskové organizace působící na území města Nepomuk, které provozují kroužky či oddíly pro děti do 18 let. Počet dětí v jednom kroužku 5-25.

Výše dotace:

Celková alokace 220.000,-Kč.

Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.

Termíny dotačního programu:

01.02.2023 - 28.02.2023 - podávání žádostí o dotace

30.06.2023 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2024 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Žadatel Název projektu schválená dotace pozn.

Český rybářský svaz z.s., místní organizace Nepomuk

Rybářský kroužek - mladší skupina

Rybářský kroužek - starší skupina

9 739,60

 

11 458,30

smlouva

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

Oddíl Babeta

Oddíl Florbal

Oddíl Stolní tenis

Oddíl Géniové

Volejbal

Vlčata

10 312,50

8 593,80

12 604

4 583,30

10 885,40

3 437,50

smlouva

TJ Slavoj Dvorec, z.s. Judo a grappling dětem 14 322,90 smlouva
MC Beruška, z.s. Čiperkové 5 729,20 smlouva
Šachový klub Dvorec, z.s. Podpora šachových tréninků mládeže 9 166,70 smlouva
TJ Sokol Nepomuk

Všestrannost 

Florbal

Tenis 1 - st.žactvo, dorost

Tenis 2 - babytenis, ml. žactvo

14 322,90

8 593,80

8 593,80

 

10 885,40

smlouva
Fotbalový klub Nepomuk z.s.

FK Nepomuk - školička

FK Nepomuk - dorost 

FK Nepomuk - žáci

FK Nepomuk - starší přípravka

FK Nepomuk - mladší přípravka

6 875

12 604,20

13 750

12 604,20

           

6 875

smlouva
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk 

Kloužek Mladých hasičů Nepomuk - mladší družstvo

Kroužek Mladých hasičů Nepomuk - starší družstvo

13 177,10

 

 

10 885,40

smlouva