Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže 2024

Administrátor:

Mgr. Jana Berkovcová

Charakteristika dotačního programu:

Program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, spolků a nestátních neziskových organizací.

Cílem programu je podpora smysluplného trávení volného času cílové skupiny.

Možní žadatelé:

Spolek a nestátní nezisková organizace působící a se sídlem na území města Nepomuk.

Výše dotace:

Celková alokace 220.000,-Kč.

Příspěvek na kroužek dle počtu dětí a celkového počtu podaných žádostí.

Termíny dotačního programu:

01.02.2024 - 29.02.2024 - podávání žádostí o dotace

30.06.2024 - nejzazší lhůta pro rozhodnutí o přidělení dotace

31.01.2025 - konec lhůty pro předložení vyúčtování a závěrečné zprávy

Žadatel Název projektu schválená dotace pozn.