Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Pečovatelská služba

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou je pobytové sociální zařízení, které vlastní město/obec. Malometrážní byty v domě jsou obvykle určeny osobám s trvalým bydlištěm v dané lokalitě, starším 65 let, které jsou schopny samostatného bydlení. Věk, zdravotní stav a sociální situace žadatele však vyžaduje pomoc, kterou mu nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci a kterou je mu schopna poskytnout pečovatelská služba. Další kritéria pro uzavření nájemní smlouvy může stanovit vlastník objektu.

Ubytování a prostředí

V DPS je k dispozici 52 bytů, z toho 15 bezbariérových a 3 dvoupokojové byty pro manželskou dvojici. Budova DPS je koncipována bezbariérově, s výtahem. Nachází se v klidné části města, v blízkosti náměstí. Obyvatelé DPS mají blízko do obchodu, na poštu, na úřady, autobusovou zastávku apod.

Stravování

Poskytovatel má uzavřenu smlouvu na odběr obědů s dodavatelem Hotel Pavlíček, Náměstí 180, Plánice. Dodavatel sám zajišťuje rozvoz obědů a vybírá si platbu za obědy,

Další informace

Hlavním zdrojem příjmu nájemníka musí být starobní důchod nebo jiný zdroj příjmu sociálního charakteru, postačující k úhradě předpokládaného nájemného a služeb a současně i k úhradě základních životních potřeb žadatele. V případě užívání bytu dvojicí platí shora uvedená pravidla minimálně pro jednoho z nich.

Kromě nájemní smlouvy mohou klienti uzavřít i smlouvu o poskytování dalších služeb, které se však hradí zvlášť. Jde o pomoc při osobní hygieně, domácích pracích, o doprovod k lékaři či na úřady, systém tísňového volání či zajištění stravování a nákupu.

O přidělování jednotlivých bytových jednotek a uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Nepomuk ,na základě žádosti zájemce a podle stanovených pravidel.

Kontaktní údaje :

Ilustrativní obrázek Dům s pečovatelskou službou Nepomuk