Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Charita Horažďovice

  • Občanská poradna


Popis služby: Občanská poradna poskytuje ambulantní formou informace, rady, aktivní poradenskou pomoc a podporu prostřednictvím nezávislého poradenství všem lidem, kteří se na ni obrátí, aby dokázali vyřešit svoji situaci, která je tíží nebo aby dokázali této situaci předcházet. Zároveň se snaží u klientů rozvíjet schopnost aktivně se podílet na řešení své životní situace.

Poradenství je poskytováno především v těchto oblastech:

• Bydlení • Dluhové poradenství • Občanskoprávní a majetkoprávní vztahy • Pracovněprávní vztahy • Systém sociálních dávek • Ochrana spotřebitele • Správní řízení – jednání s úřady

Občanská poradna je akreditovaná u Ministerstva spravedlnosti ČR v oblasti dluhového poradenství (identifikační číslo: AO-003-2018)


Pro koho je služba určena: Služba je určená občanům v nepříznivé sociální situaci, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami.
Pracovní doba: Čtvrtek 9:00-12:00; 13:00-15:00
Finanční náročnost: Služba je poskytovaná zdarma
Telefon: +420 604 481 858
Webové stránky: https://horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna/
E-mail: poradna@horazdovice.charita.cz
Adresa: Přesanické náměstí 1, Nepomuk

 

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek


Popis služby: Charita Horažďovice zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek seniorům a zdravotně postiženým občanům. Služba vede klienty k aktivaci psychosociálních schopností a soběstačnosti. Díky kompenzačním pomůckám se senioři a osoby se zdravotním postižením dostávají ze svých pokojů a lůžek do okolního společenského prostředí.


Klientům jsou k dispozici:
• Elektricky polohovatelná lůžka
• Toaletní křesla
• Posunovací i pojízdná chodítka
• Invalidní vozíky
• Sedačky do sprchy, lavičky přes vanu
• Antidekubitní matrace s kompresorem
• Nástavce na WC, hole aj.


Pro koho je služba určena: Senioři a osoby se zdravotním postižením
Pracovní doba: PO-PÁ od 7:00-14:30
Finanční náročnost: Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány dle platného ceníku (půjčení do 7 dní je zdarma) popř. bez úhrady Telefon: 376 511 867
Webové stránky: https://horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
E-mail: info@horazdovice.charita.cz
Adresa: Palackého 1061, Horažďovice

 

  • Materiální a potravinová pomoc


Popis služby: Charita Horažďovice poskytuje potravinové balíčky a drogérii rodinám i jednotlivcům ohroženým chudobou. Pomoc může být jen jednorázová, ale dle individuálních potřeb lze dohodnout i dočasnou nebo dlouhodobou variantu této služby. V rámci této služby je také možné si zapůjčit vysoušeče zdiva. Ty jsou určeny výhradně pro použití v případě mimořádných událostí (povodně, požáry, apod.) nebo likvidace škod vodovodních havárií (vytopení bytu apod.).


Pro koho je služba určena: Sociálně slabí občané, osoby v nepříznivé sociální situaci
Pracovní doba: Čtvrtek 9:00-12:00; 13:00-15:00
Finanční náročnost: Služba je poskytovaná zdarma
Telefon: +420 604 481 858
Webové stránky: https://horazdovice.charita.cz/jak-pomahame/materialni-a-potravinova-pomoc/
E-mail: poradna@horazdovice.charita.cz
Adresa: Přesanické náměstí 1, Nepomuk