Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Komunitní plánování sociálních služeb dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, kterými službami bude dané území pokryto. Cílem komunitního plánování sociálních služeb na Nepomucku je nastavit síť služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel regionu. Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele obcí trápí a jaké služby jim schází, ale cílem je také navrhovat reálná a konkrétní řešeni daných problémů. Ty budou popsány ve strategickém dokumentu Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Nepomucku na období 2025-2027 1. etapu komunitního plánování sociálních služeb na Nepomucku realizuje město Nepomuk v partnerství s Centrem pro komunitní práci západní Čechy do 30. 6. 2024.


Pro další informace o plánování sociálních služeb a setkávání pracovních skupin kontaktujte odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Nepomuk, Bc. Simona Kristová, tel.: 371 519 741, e-mail: simona.kristova@urad-nepomuk.cz

Analytické výstupy

Analýza KPSS Nepomuk Typ: PDF dokument, Velikost: 2.34 MB

SWOT analýza KPSS Typ: PDF dokument, Velikost: 440.58 kB

Vize KPSS Typ: PDF dokument, Velikost: 498.95 kB