Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Komunitní plánování sociálních služeb dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování o tom, kterými službami bude dané území pokryto. Cílem komunitního plánování sociálních služeb na Nepomucku je nastavit síť služeb tak, aby vycházela ze skutečných potřeb obyvatel regionu. Jde tedy nejen o zjišťování toho, co obyvatele obcí trápí a jaké služby jim schází, ale cílem je také navrhovat reálná a konkrétní řešeni daných problémů. Ty budou popsány ve strategickém dokumentu Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Nepomucku na období 2025-2027 1. etapu komunitního plánování sociálních služeb na Nepomucku realizuje město Nepomuk v partnerství s Centrem pro komunitní práci západní Čechy do 30. 6. 2024.


Pro další informace o plánování sociálních služeb a setkávání pracovních skupin kontaktujte odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Nepomuk, Bc. Simona Kristová, tel.: 371 519 741, e-mail: simona.kristova@urad-nepomuk.cz

Pracovní skupiny

Základní listina KPSS Typ: PDF dokument, Velikost: 635.03 kB

Jednací řád pracovních skupin Typ: PDF dokument, Velikost: 475.38 kB

Prezentace pracovních skupin Typ: PDF dokument, Velikost: 959.94 kB

Zápis z jednání pracovních skupin KPSS Nepomuk 15.11.2023 Typ: DOCX dokument, Velikost: 244.84 kB

Prezentace - jednání pracovních skupin KPSS Nepomuk 30.1.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 550.94 kB

Zápis z jednání pracovních skupin KPSS Nepomuk 30.1.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 476.61 kB

Prezentace z jednání pracovních skupin KPSS Nepomuk 27.2.2024 Typ: PPTX dokument, Velikost: 282.98 kB

Zápis z jednání pracovních skupin KPSS Nepomuk 27.2.2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 244.33 kB

Pozvánka na setkání pracovních skupin KPPS 22.5.2024

Pozvánka na setkání zástupců obcí, sociálních služeb a veřejnosti u kulatých stolůk plánování sociálních služeb na nepomucku, které se bude konat 22.5.2024 v 10:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk. Jedná se o veřejné setkání k projednání návrhu komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Nepomucku.

Program:

- zhodnocení průběhu procesu KSPP na Nepomucku

- představení návrhu komunitního plánu

- různé a diskuse

Účast na setkání porvrďte do 20.5.2024 na email: eduard.sispela@cpkp.cz nebo na tel.: 774 497 874. Přihlášení účastníci budou o případných organizačních změnách vyrozuměni e-mailem.