Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Investiční akce - červen 2023

 Investiční akce - červen 2023 1

Investiční akce - červen 2023

Je hezké, když si můžete říci po práci „hotovo“! Takto lze zmínit tři akce.
• Bytový dům v Nádražní ulici má novou střechu, zateplení štítů a nové okapy. Drobné detaily chceme upravit ještě v prostoru půdy.
• Průtah I/20 byl 22. května za přítomnosti Policie ČR, Ředitelství silnic a dálnic, zástupců Krajského úřadu a našeho odboru dopravy předán do předčasného užívání. Zároveň s hlavní silnicí všichni také prošli chodník při silnici a vše bylo shledáno v pořádku. Co se chodníku týče, chtěl bych poděkovat firmě UNIBRICK s. r. o., která při něm zajistila výsadbu stromů.
• Probíhají a ke konci se blíží také práce na chodníku v Blatenské ulici, kde dojde ještě k úpravě vjezdu do Lesnické ulice. Chodník totiž musí navazovat na vjezd do obytné zóny, který vyhovuje normě, což stávající vjezd nesplňuje. Dokončení akce je plánováno do konce června, ale hotovo bude dřív. V Blatenské ulici chceme ještě opravit vpusť u křižovatky s ulicí U Bylinek. Tento měsíc podáváme žádosti o dotace na opravy místních komunikací a žádost na cyklostezku k milníku. Do konce června má dojít k opravám výtluků po celém Nepomuku i Dvorci, výjimkou zůstanou ulice, ve kterých chceme v příštím roce dělat kompletní rekonstrukce, například Husova od křižovatky s Nádražní až po elektro rozvodnu. Asi jste postřehli pohyb geodetů po náměstí. Práce na digitálním zaměření budovy staré školy a přilehlé části náměstí se také blíží ke konci, po jejím dokončení bude na vedení města rozhodnout o záměru dalšího využití budovy a podle toho zadat zpracování projektu. Na spoustě věcí se pracuje, podnětů je opravdu dost, ale některé již připravujeme pro příští rok.


Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku
Zdroj: Nepomucké noviny - červen 2023

Datum vložení: 27. 6. 2023 14:40
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2023 14:41