Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Technické služby

Kam odevzdávat komunální odpad?

Tříděný odpad

 • Papír – modré kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr, sběrna Kovošrot Nepomuk
 • Sklo – zelené a bílé kontejnery rozmístěné po městě (oba typy na bílé i barevné skolo), sběrný dvůr,
 • Plasty – žluté kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr a také pravidelný měsíční svoz pytlovaných plastů z domácností - vždy první sobotní ráno v měsíci. Do plastu patří i nápojové kartony.
 • Bioodpad – biologicky rozložitelné odpady (shrabané listí, posekaná tráva, zbytky z kuchyně, znečištěný papír …) doporučujeme občanům, kteří mají tu možnost, kompostovat na vlastní zahradě či v komunitním kompostéru (jak nato:http://www.kompostuj.cz/). Jedná se o nejekologičtější a nejekonomičtější způsob nakládání s tímto odpadem. V Družstevní ulici je umístěn kontejner na bioodpad určený zejména pro okolní bytovky. Tento typ odpadu je možné odevzdávat také do sběrného dvora.
 • Kovové odpady, šrot - drobné kovové odpady (konzervy, zátky od piva ...) je možné dávat do plastů, vytřídí je třídící linka. Dále je možnost odevzdat tento typ odpadu do sběrného dvora či výkupen kovošrotu: Kovošrot Nepomuk – sběrna Dvorec    Ekošrot Plzeň - sběrna Dvorec
 • Elektrospotřebiče - sledničky, sporáky, pračky, televize, počítače, mobily, zářivky, svítidla a další elektronika - sběrný dvůr, prodejny elektro (zpětný odběr)
 • Oděvy, čisté textilie - kontejnery Diakonie na náměstí vedle WC a ve sběrném dvoře
 • Nebezpečný odpad - barvy, chemikálie, aj. - sběrný dvůr

 • Velkoobjemový odpad - nábytek atp. - sběrný dvůr. Dále je možné si objednat kontejner od městských technických služeb, pro občany města Nepomuk - vytříděný odpad 500Kč/kontejner, nevytříděný - přistavění kontejneru pouze po dohodě. Tel. 606 064 933
 • Stavební suť - sběrný dvůr, svoz Technickými službami - přistavění kontejneru pouze po dohodě. Tel. 606 064 933


DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE !

Jak třídit odpady na www.jaktridit.cz >>

 

Směsný komunální odpad

 • Tuhý komunální odpad – popelnice a kontejnery po městě - svoz jednou za 7 nebo 14 dní (sudý týden) - podle typu zástavby (středa, pátek).
 • Svozový kalendář odpadu (platný i v dalších letech): https://www.nepomuk.cz/obcan/svozovy-kalendar-odpadu/

Sběrný dvůr odpadů města Nepomuk (otevírací doba)

Vlastník: Město Nepomuk
Telefon: (+420) 720 942 808

Průmyslová ul. ve Dvorci (pod bývalou mlékárnou)
- veškerý tříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti

obsluha dvora: Zuzana Denková

 

Do Sběrného dvora odpadů města mohou všichni občané města a majitelé nemovitostí, kteří zde platí poplatek za likvidaci odpadu, odevzdat veškerý roztříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti (včetně odpadu nebezpečného). Každému, kdo prokáže obsluze předložením osobního dokladu trvalé bydliště v našem městě nebo předloží potvrzení o zaplacení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (tzv. za popelnici), bude služba poskytnuta zdarma.
Sběrný dvůr mohou, po prokázání osobním dokladem, zdarma využívat také občané obcí, které mají s městem Nepomuk uzavřenou smlouvu o spolupráci při využití sběrného dvora odpadů (aktuálně: Čmelíny, Měcholupy, Mohelnice, Tojice, Třebčice a Životice).

V jiných případech zaplatí každý na místě za zvážený odpad (dle druhu) podle platného ceníku.

Ceník za uložení odpadu:
Nepomuk - Ceník odpadu k 1.1.2022.pdf  PDF 70 kB

Poplatek za zápůjčku kontejneru od města Nepomuk pro občany.pdf PDF

 

UPOZORNĚNÍ: Při příjmu eternitu do sběrněho dvora musí být tento materiál zabalen v igelitovém pytli nebo ve stretch fólii ! 

 

Kontaktní osoba pro odpadové hospodářství na Městském úřadě: Hubert Vaněk, hubert.vanek@urad-nepomuk.cz,  +420 371 519 751

objednání a přistavení kontejnerů na odpad - kontaktní osoba Jiří Hulec, e-mail: info.ts@urad-nepomuk.cz