Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Investiční akce

Plán investic na rok 2021 Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Fáze / rozpracovanost
Kruhový objezd u Normy      
Průjezdné radary Nádražní, Rožmitálská, Plzeňská      
Plastika na okružní křižovatku Pyramida 500 000  500 000   
Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě pod Vinicí 5 000 000  5 550 000   
Prodloužení komunikace u Normy 200 000  200 000   
Komunikace od ČSAD k železničnímu přejezdu na Tojice pro napojení na průmyslovou zónu 300 000  300 000   
Sjezd 1/20 u Třebčic 300 000  300 000   
Výstavba cyklostezek Nepomuk-Dvorec, ATC Nový rybník-Nepomuk      
Chodníky Dvorec "Blatenská, Tojická"      
Chodník u Sokolovny      
Chodník Kozlovická ul. - STK 100 000  130 000   
Chodník Nepomuk - Dvorec      
Zastávky na sídlišti      
Připojení vrtů HV 3/A a HJ 25/A 800 000  800 000   
Vodovod - ul. Ke Mlýnu 1 000 000  1 000 000   
Rekonstrukce čerpací stanice Na Daníčkách      
Retenční nádrž u ZŠ      
Realizace energeticky úsporných opatření v MŠ Dvorec 2 000 000  2 000 000   
Realizace ZUŠ při ZŠ      
Víceúčelové hřiště ZŠ 3 000 000  3 000 000   
Dětská a workoutová hřiště      
Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a 555      
Stavební úpravy objektu č.p. 88, Nepomuk 2 000 000  2 000 000   
Rekonstrukce střechy - Nádražní 476 1 000 000   
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly 100 000  70 000   
Rekonstrukce kotelny v Městském muzeu 200 000  200 000   
Stavební úpravy pro nástavbu 4 bytů Nepomuk - Dvorec, U trati 343      
Obytná zóna "Pod Oborou" 5 750 000  5 750 000   
Obytná zóna "Pod Vinicí"      
Veřejné osvětlení      
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul. U Sokolovny      
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, J.J.Ryby   450 000   
Nová trafostanice u ZŠ Nepomuk 400 000  400 000   
Rekonstrukce oplocení urnového háje 1 500 000  1 500 000   
Rekonstrukce hřbitovní zdi      
Rozšíření sběrného dvora      
Park v lokalitě pod Vinicí (travnatá plocha, in-line dráha, BMX) 200 000  200 000   
Hasičská zbrojnice SDH 300 000  300 000   
Forti manager (ukládání a analýza logu z Firewall)      
Terasa - Nám. A.Němejce 64      
Nákup pozemků 1 000 000   600 000   
Kanalizace Nepomuk - Dvorec      
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nepomuk, ul.Zelenohorská      
Stavební úpravy bytového domu Nepomuk - U Sokolovny 558, 559 1 000 000  1 000 000   
Průzkumný hydrogeologický vrt včetně připojení 800 000  800 000   
ČOV Dvorec - koncovka 4 500 000  4 500 000   
Licence MS Server 2019      
Komunikace Průmyslová zóna I. (Dvorec)      
Nové investice
Rekonstrukce ČOV klášter 1 500 000  1 500 000   
Územní plán Města Nepomuk - změna č.2 100 000  100 000   
Připojení obytné zóny na Daníčkách na komunikaci 1/20 100 000  100 000   
Lesní hospodářské osnovy 850 000  850 000   
Nákladní motorové vozidlo (pro technické služby)   400 000   
Celkem 34 500 000  34 500 000 
 

 aktualizováno dne 13.05.2021