Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Investiční akce

Plán investic na rok 2024 Schválený rozpočet 2024 Upravený rozpočet 2024 Fáze / rozpracovanost
Cyklotrasa č. 2042 - I.etapa 7 500 000 7 500 000  
Chodník a parkoviště u Sokolovny 1 000 000 1 000 000  
Chodník s cyklostezkou Nepomuk - Dvorec 100 000 100 000  
Průzkumné hydrogeologické vrty v prameništi Klášter (HJ 1A, HJ 2A, HJ 3A) a v prameništi Klejnot (HV 07) 3 000 000 3 000 000  
Rekonstrukce přečerpávací stanice Na Daníčkách 500 000 500 000  
Kanalizace Nepomuk - Dvorec 300 000 300 000  
Dětská, workoutová hřiště 500 000 500 000  
Rekonstrukce obecních bytů U Sokolovny 303 250 000 250 000  
Rekonstrukce a modernizace sportovní haly 500 000 500 000  
Nákup pozemků 2 000 000 2 000 000  
Rekonstrukce povrchu náměstí 500 000 500 000  
Požární přívěs pro hašení pro JSDH Nepomuk 900 000 900 000  
E-government 5 000 000 5 000 000  
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. Za výtopnou 1 200 000 1 200 000  
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. U potoka 1 650 000 1 650 000  
Rekonstrukce povrchu komunikace - ul. J.J.Ryby 250 000 250 000  
Studie krajiny 300 000 300 000  
Sportoviště a park v lokalitě pod Vinicí 500 000 500 000  
Víceúčelové hřiště ZŠ 5 500 000 5 500 000  
ČOV v Korýtkách 600 000 600 000  
Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Na Jednotě 2 500 000 2 500 000  
Přístavba základní školy 7 000 000 7 000 000  
Modernizace sběrného dvora 300 000 300 000  
Oprava fasádních omítek, repase oken budovy radnice čp. 63" 1 500 000 1 500 000  
Rekonstrukce knihovny 650 000 650 000  
Rekonstrukce IC a letní scény  600 000 600 000  
Přístavba mateřské školy 500 000 500 000  
Investiční příspěvek Mikroregion u Nepomucko na pořízení přívěsu za osobní automobil 20 000 20 000  
Rekonstrukce elektroinstalace na úpravně vody 1 100 000 1 100 000  
Rekonstrukce střešního pláště na budově SDH Nepomuk 1 000 000 1 000 000  
Bezbarierový vstup do DPS včetně parkovacích stání 1 000 000 1 000 000  
Výměna vodovodního potrubí pod parkovištěm u Sokolovny 1 500 000 1 500 000  
Výměna vodovodního potrubí Husova ulice (úsek od Nádražní k elektrorozvodně) 2 500 000 2 500 000  
Výměna vodovodního potrubí v ulici U Pošty 800 000 800 000  
Návratná investiční finanční výpomoc Mikroregionu Nepomucko na projekt „Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko“ 420 000 420 000  
Rezervy kapitálových výdajů 1 950 000 1 450 000  
Zateplení a fasáda jihozápadní stěny sálu - KD Dvorec   500 000  
Celkem 55 390 000 55 390 000  
aktualizováno dne 06.03.2024