Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Investiční akce - duben 2023

Investiční akce - duben 2023 1

Investiční akce - duben 2023

Doba, kdy se relativně nic neděje, se proměnila v činy:

• Bytový dům v Nádražní ulici: Měl jsem velké obavy, aby se nakonec tato investice vůbec realizovala. Naštěstí firma Stafis KT dostála závazku a k dílu přistoupila se vší vervou. Musím uznat, že jsem se dlouho nesetkal s takto profesionálním přístupem vedení stavby. Přesto, že stavbyvedoucí je poměrně mladý člověk, jeho profesní znalosti a přístup ke koordinaci stavby je příkladný. Rychlost není rozhodně na úkor kvality, a proto věřím, že s touto firmou v Nepomuku navážeme další spolupráci. Dokončení stavby a její předání je otázkou několika dnů.

• Chodník při silnici I/20: I tady se stavba bude předávat někdy po termínu, kdy vyjdou tyto noviny. Jsem srdečně rád, že po letech brodění ve vyjetých kolejích a po záplavách v lokalitě u pošty, se konečně lidé kultivovaně dostanou při silnici ke svým cílům, ale také dojde k ochraně území, které zasahovaly přívalové deště. Pokud mám dodat ještě situaci na I/20, pak se má před Velikonoci udělat příprava – vysprávky podkladu a odfrézování nájezdových hran a po Velikonocích – cca týden dle počasí – přijde čas dobalit poslední vrstvu a barvou udělat vodorovné dopravní značení. To slouží jako jakási neutralizace a penetrace pod finální plastový nástřik, který se dělá po cca dvou měsících. To však bude záležitost jednoho dne za provozu.

• Chodník Blatenská: I tady se po letech dostalo na činy. Vše se v této etapě týká opravdu pouze chodníku a vpustí na silnici. Byli jsme postaveni před rozhodnutí, zda má Správa a údržba silnic pouze udělat nový povrch silnice, nebo se půjde dál a Blatenská projde celkovou rekonstrukcí. Nový povrch je rychlé řešení, které ale uzavře na cca 20 let vše. Rekonstrukce znamená, že řešení přijde asi za dva až tři roky, ale vyřeší oddělení dešťové od splaškové kanalizace, což uleví nejen dvorecké čistírně odpadních vod a poplatkům za stočné, ale zároveň vyřeší druhou stranu silnice – parkovací zálivy atd. Můj názor je druhé řešení.

• Parkoviště pod radnicí: Loňského roku na podzim se začalo výrazně propadat parkoviště pod radnicí. První domněnku, že se jedná o poškozenou kanalizaci, vyvrátily kamerové zkoušky. Musíme vzít v potaz, že v těchto místech pamatuji veřejné záchody,  které byly zrušeny výstavbou nových. Materiál návozu sedá až 200 let. Firma SILBA s.r.o. vše zvládla v termínu a dobré kvalitě. Od této plochy se odpíchneme a budeme postupně navazovat s rekonstrukcí povrchu náměstí před radnicí.

• Oprava povrchu v ulicích Nábřeží a Na Jednotě: Přesto, že jsme o dotaci na opravu těchto cest na periferii žádali už před dvěma roky, muselo se začít až nyní, protože nebylo myslitelné, že při rekonstrukci hlavní silnice začneme kopat i zde. Lidem jsme opravu povrchu dlužili po pracích na kanalizaci a veřejném osvětlení. Frekvence průjezdu je zde minimální, ale sliby předchůdců jsem chtěl za nové vedení naplnit. Realizace je zde plánována do konce dubna, ale i přes nějaké vícepráce věřím, že Eurovia Silba vše stihne v termínu. Paradoxem jsou taková zjištění, že ulice Na Jednotě měla dosud svedeny dešťové vody do zahrady jednoho z domů. Výsledkem je tedy zároveň projekt na odvodnění dešťových vod z této ulice. Někdy zdědíte i to, co nechcete, ale je třeba se s tím vypořádat, byť po čtyřiceti letech.

• Výměna oken v bytovém domě Na Vinici 544: Plánovaná výměna oken v jednom z posledních domů, které zůstaly v majetku města, se vlivem pohybu cen a nedostatku materiálů svezla až do přelomu roku. Dnes jsou vyměněna všechna okna, chybí posledních osm balkónových sestav, na kterých jsou přichyceny radiátory. Z důvodů povětrnostních podmínek jsme tyto výměny nechali na období, kdy nebude třeba topit, jelikož se bude muset topení vypustit.

• Podlaha v Domu Pionýrů: Ve spolupráci s Pionýry, kteří si zvelebují svoji základnu, jsme pomohli s finálním povrchem nových podlah. Město zajistilo nákup a pokládku materiálu – keramické dlažby. Pionýrům a panu J. Kulhánkovi dík.

• Zázemí sportovišť u školy: Do konce března (píši před uzávěrkou) by mělo dojít k instalaci kontejnerové šatny se sociálním zařízením a skladem nářadí u nového sportoviště s umělým povrchem u ZŠ. Toto zázemí by mělo zajistit nejen potřeby ZŠ uložení pomůcek pro venkovní aktivity, ale také důstojné zázemí uživatelů sportovišť
ze strany veřejnosti. S rozšířením možností využití sportovišť bude nutné dotáhnout také rezervační systém.

• Kamerový systém: Nejen v souvislosti se sportovišti, ale s celkovou bezpečností ve městě, bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci kamerového systému, na kterou nám byla přiznána dotace z krajského úřadu. Realizace by měla proběhnout do září.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku

Zdroj Nepomucké noviny 4-2023

Datum vložení: 27. 6. 2023 14:38
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2023 14:39