Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Investiční akce - květen 2023

 Investiční akce - květen 2023 1

Investiční akce - květen 2023

Investiční akce ve městě odstartovaly letos opravdu svižně

Není tomu každý rok, aby bylo do konce dubna realizováno více akcí. Chodník Na Vinici III., parkoviště na náměstí pod městským úřadem a šatna se skladem jako zázemí víceúčelového sportoviště u ZŠ jsou první vlaštovky.

• I/20 průtah a chodník nad Normou: U této akce je vše také prakticky hotovo. Stavba byla předána do předběžného užívání a kolaudace proběhne u obou staveb v polovině května. Poslední úpravy přijdou cca po 6–8 týdnech, kdy stávající vodorovné dopravní značení barvou bude nahrazeno plastem. Jde o technologický postup, při kterém barva slouží jako jakási penetrace nebo podklad. Na pouť tedy bude hotovo. Při chodníku bude doplněna směrem k městu výsadba stromů a v pruhu k silnici časem veřejné osvětlení, pro které je v problémových úsecích připravena ochranná trubka.

• Ulice Nábřeží a Na Jednotě: Také tady je hotovo, stavba byla předána zhotovitelem městu. Z naší strany dojde ještě k legálnímu dořešení zpomalovacích prvků na Nábřeží a dořešení odvodnění ve spodní části ulice Na Jednotě. Starý drenážní žlab je v nevyhovujícím stavu a nechtěli jsme navyšovat rozpočet stavby a dělat dodatek na prodloužení termínu. Stavba byla řešena z dotačního titulu a tyto záležitosti by komplikovaly administrativu. Proto si odvodnění a úpravu zelených ploch zajistíme vlastní silou a prostředky.

• Chodník v Blatenské ulici: Práce probíhají dle harmonogramu přesto, že jsme museli prakticky sladit dva projekty, jelikož část od křižovatky Blatenská / U Rybníčku po vjezd do Lesnické byla součástí projektu Tojická. Také všechny detaily ohledně vjezdů a jejich nivelity se snažíme vykomunikovat se stavbou a majiteli nemovitostí ke spokojenosti všech. V rámci stavby musí dojít také k výměně hydrantu, který má svoje léta za sebou. Zcela jistě to není poslední zádrhel, který nás zde čeká.

• Výměna střešního pláště na bytovém domě v Nádražní ulici: Pokud jsem se v minulosti vyjádřil, že kvůli počasí sklouzla oprava silnice I/20 do letoška, pak střechaři to také nemají lehké. Musel bych zapátrat v paměti, zda pamatuji na srážky takto bohaté jaro. Deště způsobily i několik zatečení, ale doufám, že vzhledem ke končícím pracím máme to nejhorší za sebou. Došlo i na opravu palubkových štítů a různá vylepšení v odvětrání. V minulém čísle jsem psal o tom, že dokončení je otázkou několika dnů. Musím se omluvit, ale počasí a některé vícepráce vše protáhly a byl uzavřen dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu a navýšení ceny. Nově je termín realizace stanoven do konce měsíce, tak doufám, že firma vše stihne a práci odvede bez závad a nedodělků.

• Výměna oken v bytovém domě Na Vinici 544: Ani tady počasí moc nepřeje, ale díky tomu, že se jedná o několik posledních balkónových sestav – potažmo ale celých stěn, byl termín dokončení stanoven do konce května. Snažíme se se zhotovitelem domluvit a být jakkoli nápomocní, aby všechny byty měli lidé možnost uklidit a připravit pro návštěvy na pouť. Věřím, že se vše povede.

• Cyklotrasa: Po téměř dvou letech příprav, projektování, konzultování, shánění podpisů, souhlasů a vyjádření všech účastníků řízení se nám podařilo dokončit tento administrativní maratón a budeme podávat žádost o dotaci na výstavbu bezpečného propojení centra města a klidové lokality – cesty k Průhonu, po které se dále dostanete k Naučné stezce Klejnot, Novému rybníku a dále. Pokud by vše vyšlo dle předpokladu, vznikne napojení na parkoviště v ulici Za Kostelem, nový most přes Mihovku, který bude mít parametry, že by v nouzovém stavu dokázal nahradit jediný přístup na Daníčky – Mysliveckou ulici (případ poruchy a překopání silnice), dále vznikne pás při silnici I/20. To vše má stát cca 12 milionů korun. Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury a Plzeňského kraje mohou pokrýt přes 90 % nákladů.

• Oprava střechy ZŠ: O tomto problému víme déle a snažíme se najít řešení, které by neohrozilo městskou kasu a pomohlo vyřešit také energie. Východiskem se zdála instalace fotovoltaických panelů na střechu a použití dotační výzvy, která zahrnuje úpravu střechy i rozvod sítě. Vše se jevilo dobře, proto jsme dokonce připravili kritéria pro výběrové řízení na zpracovatele. Ejhle, někdy vás překvapí něco, s čím nikdo nepočítal. ČEZ Distribuce nemá kapacitu pro připojení projektu do sítě. Otázkou tedy je, zda v projektu pokračovat, mít ho připraven v šuplíku, nebo zda zvolit řešení opravy bez FVE. Všude jsme motivováni dělat úsporná opatření, nejen na veřejných budovách, školách atd., ale velké výdaje na energie jsou například na úpravně vody. Je podivné, že stát neupřednostňuje v takovýchto žádostech státní instituce před developery a solárními magnáty.

• Budova staré školy: Mnozí z vás si jistě všimli pánů s podivným rotačním zařízením na trojnožce, kteří se několik dní pohybovali na náměstí. Jednalo se o geodetické zaměření celé budovy bývalé školy ve 3D formátu zvenku i zevnitř. Pokud budeme s touto budovou cokoli chtít dělat, musíme mít pro projektanty připraveny podklady v elektronické podobě. Ono to pomůže i v jakémkoli plánování úpravy bezprostředně přilehlého prostranství okolo budovy. Momentálně jsme dostali informaci, že bude vypsána výzva na podporu architektonicko-urbanistických soutěží. Je třeba mít vše připraveno. Náměstí a tuto budovu je třeba řešit jako provázaný celek.

Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku
Zdroj: Nepomucké noviny - květen 2023

Datum vložení: 27. 6. 2023 14:39
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2023 14:40