Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Investiční akce - prosinec 2022

 Investiční akce - prosinec 2022 1

Investiční akce - prosinec 2022

• Chodník v Blatenské ulici: Dne 14. listopadu bylo předáno staveniště zhotoviteli – firmě Silba s.r.o., která má termín dokončení do 31. května 2023. Vzhledem k povětrnostním podmínkám a eventuální zimní údržbě se již letos stavba nebude zahajovat. 


• Průtah I/20: Kanalizace je hotova a propojena, při dobrém počasí by měla být pokládána 11. prosince finální vrstva vozovky a následně 12. prosince naneseno vodorovné dopravní značení. Pokud se počasí zhorší, bude vozovka zazimována před finální vrstvou, provoz bude spuštěn bez omezení a vše se dokončí na jaře. To by měl být jen opravdu krátký čas omezení. U chodníku je to podobné: pokud to půjde, bude do konce roku, pokud nepůjde betonovat obrubníky, dodělá se vše na jaře.

 
• Rekonstrukce povrchu ulice Nábřeží: Oprava silnice I/20 do této akce dost výrazně zasáhla. Z důvodu obslužnosti a dnes už i technologické proveditelnosti jsme realizaci přesunuli na jaro.

 
• Rekonstrukce střešního pláště na bytovém domě v Nádražní ulici: I tato akce bude bohužel přeložena do příštího roku; zde nejde o záležitost města, ale zhotovitele.

 
• Napojení průmyslové zóny na I/20: Ve středu 9. listopadu jsem navštívil generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic Ing. Mátla v Praze. Ptal jsem se na stav dění ohledně sjezdu u Třebčic. Pan ředitel mi sdělil, že ekonomická studie proveditelnosti vyšla velmi dobře a na přelomu roku proběhne jednání o zařazení investice do plánu. Pokud to tak dopadne, a bylo mi řečeno, že by neměl být problém, pak ihned dostane plzeňské středisko pokyn k zadání prováděcí dokumentace (ta je prakticky připravena) a začne se jednat o výkupu pozemků. V souvislosti s tímto procesem jsme také kontaktovali zástupce Krajského úřadu, kde je domluvena návštěva hejtmana a náměstka pro dopravu. Chceme jim ukázat veškeré bolesti, které přináší současný stav. Omezením tonáží na mostech v Třebčicích a u sádek se znemožnilo rozptýlení dopravy a vše musí jezdit přes Nepomuk a Dvorec. Součástí jednání by měla být i návštěva areálu Klaus Timber. Chci tímto říci, že děláme vše, co je v našich silách, aby tato pro nás prioritní záležitost dostala priority i na jiných úrovních, které mají věc v kompetenci.

 • Připravujeme pro dotace: V prosinci a lednu bude otevřen příjem žádostí na opravy místních komunikací. V Nepomuku budeme podávat ulici U potoka, ve Dvorci ulici Za Výtopnou. Pokud se zdaří připravit projekt, pak ještě ulici J. J. Ryby.


Vladimír Vokurka, starosta Nepomuku

Datum vložení: 27. 6. 2023 14:37
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2023 14:38