Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Obnova historického jádra města Nepomuku

Obnova historického jádra města Nepomuku 2023

Administrátor:

Eva Járová Honsová

Charakteristika dotačního programu:

Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace historických staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu sídla.

Dotace se poskytuje na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou historického řešení nemovitostí, jejich částí nebo drobných staveb.

Možní žadatelé:

Žadateli mohou být fyzické osoby vlastnící nemovitost ležící na území historického jádra města Nepomuku.

Výše dotace:

20.000 - 100.000 Kč. Maximálně 60% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 250.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.03.2023 - 31.03.2023 - podávání žádostí o dotace

30.06.2023 - mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace

01.09.2023 - konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

17.11.2023 - konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

Příjemce dotace výše dotace

pozn.

Jiří Benetka 25 000 smlouva
Nikola a Iveta Gregoriadesovi 100 000 smlouva
Eva Minhová 22 000 smlouva
Eva Myslivcová 100 000 smlouva