Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

Obnova historického jádra města Nepomuku

Obnova historického jádra města Nepomuku 2024

Administrátor:

Eva Járová Honsová

Charakteristika dotačního programu:

Cílem Programu je podpora obnovy a rehabilitace historických staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky ležících na území historického jádra města s důrazem na zachování památkových hodnot dotčených objektů a historického rázu sídla.

Dotace se poskytuje na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou historického řešení nemovitostí, jejich částí nebo drobných staveb.

Možní žadatelé:

Žadateli mohou být pouze fyzické osoby, vlastnící nemovitost specifikovanou v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace z programu Obnova historického jádra města Nepomuk pro rok 2024.

Výše dotace:

20.000 - 150.000 Kč. Maximálně 60% uznatelných nákladů na realizaci projektu.

Celková alokace v dotačním programu: 250.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

01.03.2024 – 29.03.2024 - podávání žádostí o dotace

30.06.2024 - mezní termín pro konečné rozhodnutí o přidělení dotace

02.09.2024 - konec lhůty pro žádost o stanovení termínu závěrečné kontroly

18.11.2024 - konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování společně se stanovenými doklady

Příjemce dotace výše dotace

pozn.