Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk

Testování webu

Komise kultury a cestovního ruchu

Komise je poradním a iniciativním orgánem Rady města v otázkách kultury, společenského dění, turistiky a cestovního ruchu.