Menu
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva
Nepomuk
Město Nepomuk - Úřad a Samospráva Oficiální web města
rozšířené vyhledávání

 

Registrovaná sociální služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

ve znění pozdějších předpisů

poskytovatel služby: město Nepomuk

identifikátor služby: 6038050

forma poskytované sociální služby: terénní

 

Poslání pečovatelské služby

 • Umožnit lidem, kteří patří do cílové skupiny a jsou v nepříznivé sociální situaci, setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí

 

Cíle pečovatelské služby

 • Zachovat klientům v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života bez nutnosti odcházet do zařízení pobytových služeb, případně odchod do těchto zařízení oddálit
 • Umožnit důstojné dožití v domácnosti
 • Poskytovat kvalitní služby

 

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • Individuální přístup ke klientům
 • Respektování vlastní volby uživatele
 • Podpora v samostatném a nezávislém životě v domácím prostředí při zachování přirozených rodinných, přátelských a společenských vazeb
 • Profesionální přístup pracovníků
 • Poskytování služby bez jakékoliv diskriminace

 

Komu je pečovatelská služba určena

 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc jim nezajistí rodinní příslušníci ani jiné osoby

 

Cílová skupina

 • Senioři

    věková kategorie: mladší senioři (65 – 80 let)                                     

                                       starší senioři (nad 80 let)

 • Osoby s jiným zdravotním postižením od 27 let

 

Místo poskytování služby

 • Pečovatelská služba je poskytována uživatelům přímo v jejich domácnostech

 

Poskytujeme tyto základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru) 
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití)      
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, pochůzky, úklid domácnosti, donáška vody, topení v kamnech, praní a žehlení prádla)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na úřady a instituce)
 • Základní sociální poradenství

 

Úhrada za poskytnutou pečovatelskou službu

 • Úhrada se stanovuje dle § 6 vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, podle Sazebníku úhrad za poskytování pečovatelské služby

 

Oblast poskytování pečovatelské služby

 • Čížkov (Čečovice, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka, Železný Újezd), Čmelíny (Víska), Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč (Bezděkovec, Maňovice, Záhoří, Želvice), Mladý Smolivec (Budislavice, Dožice, Radošice, Starý Smolivec), Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk (Dvorec), Neurazy (Klikařov, Nová Ves, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice), Polánka, Prádlo (Novotníky), Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy (Březí, Čepinec, Kokořov)

 

Odmítnutí uzavření smlouvy

 • Pravidla pro odmítnutí zájemce o pečovatelskou službu se řídí § 91, odst. 3   zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 

Provozní doba služby

pondělí              7.00 – 15.30       18.00 – 20.00

úterý                  7.00 – 15.30        18.00 – 20.00

středa                7.00 – 15.30        18.00 – 20.00

čtvrtek               7.00 – 15.30        18.00 – 20.00

pátek                  7.00 – 15.30        18.00 – 20.00 

 

Kontakt

adresa:       Za Kostelem 583, Nepomuk, 335 01

e-mail:        pecovatelska.sluzba@urad-nepomuk.cz

web:            https://www.nepomuk.cz

facebook:  Pečovatelská Služba Nepomuk

tel.:              pevná linka: 371 591 437

                     mobil: 722 929 845

kontaktní osoba: vedoucí pečovatelské služby

  

 

KODUS - Komunitní dům seniorů

Komunitní dům seniorů (KODUS)

V komunitním domě senioru se nachází 7 bytových jednotek o velikosti 2 kk, minimální věk pro ubytované osoby je stanoven na 60 let.

Kontakt paní Miroslava Suchá - městský úřad Nepomuk: